فاصله رئال و بارسا ده امتیاز شــــد
در ضمن انتقام باخت رفت رو هم گرفتیم

REAL MADRID.C.F 4  - 1  LEVANTEH
1-RONALDO(P)
2-RONALDO
3-RONALDO
4-BENZEMA