رئال مادرید  1-0 رایووایکانو
بازهم بردیم

نهمین برد پیاپی در لالیگای 12-2011
اینبار در خانه رایو وایکانو خفیف بردیم اما بد نبود

گل دقیقه 54 کیریس جون رئال رو به برد جدید دیگری رسوند و کریستیانو هم بیست و نه گله شد