یاد لحظه لحظه هایه بی تابی بخیر
انتظار هایه پر از هیجان و دلهره
نگاه هایه صادقانه
پر از لطف و محبت
چشمون ابری برای رفتن
با یه دنیا گلایه و درد
و غم دوری
با یه دنیا دلتنگی و شوق دیدار
با هزاران رویایه زیبا
با قشنگیه کنار هم بودن
پر از صدایه سکوت
و الان تو رفتی
و من ماندم و همه آنها جز تو
من ماندم و خاطره ها