جونم امشب بهترین شبه به مولا
خدایا دمت گرم
خداجو شاکرتیم
بارسلونایی ها حالا دیگه خ ف ه

دیگه نوبت ماست
رئال 2 -1 شانسلونا رو در نیو کمپشون درهم کووووووووووووبید


کیریس جووووونم چه گلی زد


تبریک به همه رئالیهای جییییییگر